Декларация за поверителност

Защита на личните данни

 

 1. Данните, които потребителите предоставят при регистрация се записват, обработват и използват от ComboRides.com. ComboRides.com е отговорната страна при защита на личните данни на потребителите.

 2. За да използвате платформата ComboRides.com е нужно да се регистрирате и предоставите следните данни:

  1. Имена, дата на раждане, пол, e-mail адрес и да си изберете парола

  2. Потребителите имат опции да предоставят и допълнителни данни, които ще ни помогнат да направим използването на платформата още по-удобно за  тях

 3. Личните данни, предоставени на ComboRides.com ще се използват за:

  1. Идентифициране - разпознаване на потребителити от платформата, за да може да ги асоциира с направени обяви, присъединявания, изпратени съобщения и други

  2. Използвани на платформата - предоставянето на описаните по-горе лични данни, дава достъп на потребителите до услугите на ComboRides.com

  3. Информиране и промотиране - При съгласие от потребителите ComboRides.com ще им предоставя релевантна за тях инфорвация относно услуги и промоции, свързана с услугите, които предлага платформата

 4. Личните данни на потребителите ще бъдат предоставяни на трети лица единствено и само когато същите са партньори и личните данни са необходими за качественото предоставяне на услуги

  1. Със съгласието си с “Условията за ползване” потребителите се съгласяват данните им да се предоставят на трети лица за целите описани по-горе

  2. ComboRides.com задължава своите партньори да не разпространяват личните данни на клиентите на платформата и да ги изполдват единствено и само за нуждите на предоставяне на услугите на ComboRides.com

  3. Личните данни на потребителите могат да се предоставят на органите на реда, когато същите са изискани по законовия ред

  4. Данните на потребителите на ComboRides.com, освен за нуждите и случаите описани по-горе не се разпространяват и са напълно защитени

 5. Съгласие/Право на отказ за изполване на лични данни

  1. Съгласието на потребителите да предоставят личните си данни е по желание

  2. Потребителите могат по всяко време да откажат на ComboRides.com право на изполване на личните им данни

 6. Изтриване и блокиране на лични данни

  1. При отказ на потребителите да използват платформата, техните лични данни се изтриват от ComboRides.com, освен в случаи когато има законова забрана за това

 7. Промени по “Защита на личните данни”

  1. ComboRides.com си запазва правото да прави промени по “Защита на личните данни” по всяко време

  2. ComboRides.com поема ангажимента да уведоми своевременно своите потребители за всякакви промени, които възникнат по този документ