Права и условия за ползване

Общи Условия

 

 1. Условиe за ползване на платфßормата ComboRides.com е приемане на тези общи условия. Общите условия са приложими от момента, в които отворите настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички услуги, предлагани на тази уеб страница. Чрез достъпа си и използването на уеб страницата, по какъвто й да е начин Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между Вас и ComboRides.com възникват договорни отношения. Поради което Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и в случай, че не сте съгласни с тях, моля да преустановите използването на платформата. В случай, че имате въпроси относно Общите условия моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: Info@ComboRides.com
 2. Настоящата уеб- страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб- страници да се запознаете с техните общи условия.
 3. Тази уеб страница е за лична и нетърговска употреба. Цялото съдържание и информацията на тази уеб страница, са собственост на ComboRides.com.
 4. За да използвате услугите на ComboRides.com е нужно да сте регистрирани в системата на платфорамата.
 5. ComboRides.com си запазва правото да заменя, променя, замества, както и да прекратява или премахва всяка информация или услуга, като поема ангажимент да уведомява своите клиенти за това. Ако в 60-дневен срок от уведомлението за промяна на „Условията за ползване“, потребителят не изпрати възражение до ComboRides.com се приема, че той/тя е съгласен/а с тях
 6. Всички отношения, които не са покрити от тези общи условия, ще се решават спрямо законодателството на Република България.

 

Описание на услугата

 1. ComboRides.com е платформа за организиране на споделени пътувания с леки коли. Чрез нея потребителите можат да предлагат превоз със собствените си коли или да търсят такъв от други потребители. Това става чрез регистриране на оферта в платфорамата, която е достъпна до всички използващи платформата.

 2. Процесите по предлагане и търсене на превоз са както следват:

   1. Предлагане на превоз:

    1. За да предложат пътуване в платфорамата потребителите е нужно да направят оферта, която да включва начална, крайна и междинни (ако има такива) спирки, дата и час на пътуване, разход за пътуването и броя на свободните места в колата

  1. Търсене на пътуване. Търсенето на превоз може да стане по два начина:

   1. Регистриране на оферта през платформата. Офертата трябва да включва начална и крайна спирка, дата и час на тръгване, и броя места, които потребителяте биха искали да запазят

   2. Търсене по обяви за предлаган превоз. Потребителите могат да разгледат обявите за превоз от други потребители и да поискат присъединяванекъм най-удобните за тях пътувания

  2. Включване към пътуване

   1. След като потребител изберете удобно за него/нея пътуване той/тя трябва да поиска да се присъедини към него

   2. Потребителят публикувал обявата получава съобщение, че друг потребител е проявил желание да се присъедини към неговото пътуване и той/тя ще може да разгледа профила на този потребител и да одобри или отхвърли искането

  3. ComboRides.com предлага няколко опции за споделено пътувате

   1. В страната – От тук потребителите ще могат да предлагат и да търсят споделени пътувания между градовете в България

   2. Чужбина – В тази секция потребителите ще могат да предлагат и търсят пътувания мужду дестинации в различни държави в Европа

   3. До работа – Тук потребителите ще могат да уговарят пътуания до работното си място с други потребители, пътуващи по същия маршрут

 3. Условия за споделяне на пътуване

  1. Счита се, че потребителите на ComboRides.com са сключили договор, когато публикувалият оферта потребител приеме искането за присъединяване на друг потребител. В този момент и двете страни се задължават да изпълнят поетите от тях задължения описани в тези „Условия за ползване“.

  2. Ако потребителят публикувал оферта, не отговори до 48 часа или 12 часа преди пътуването, което е по-рано, на искане за присъединяване, то се счита, че искането е отхвърлено и ответната страна ще бъде оведомена за отказа.

  3. Отказване от пътуване или отмяната на цялото пътуване може да стане в срок от 72 часа (3 дни) преди пътуването. При тези случаи всички останали страни ще бъдат моментално оведомени за отказа или отмяната на пътуването.

  4. При конфликт между стнаните породен от неизпълнение на задълженията по споделяне на пътуването пострадалата страна уведомява ComboRides.com. ComboRides.com проучва случая и при доказване на вина ответната страна ще бъде предупредена и при възникнали финансови вреди от нарушението да обезпечи пострадалата страна. При 3 такива нарушевия ComboRides.com ще блокира профила на нарушителя.

Задължения на потребителя

 1. Потребителите на платформата се задължават и носят отговорност за истинността на данните, които предоставят. Тези данни са нужни за качественото предоставяне на услуги и при доказване на неверни данни, ComboRides.com си запазва правото да блокира профила на потрелител.

  1. Потребителите, които предлагат превоз носят отговорност да отговарят на всички изисквания на българското и европейско законодателство за управление на лек автомобил, които включват, но не се ограничават до валидна шофиорска книжка, застраховка „гражданска отговорност“.

 2. Потребителите трябва да подържат добро поведение при изполване на платформата. Забранени са обидни и дискриминационни текстове, както и разпространението на информация възхваляваща насилие, дискриминация и порнографски материали. ComboRides.com си запазва правото да променя всякаква информация, качена в платформата.

 3. Потребителите нямат право да изполват платформата с търговска цел. ComboRides.com може да се използва свободно за организиране на споделени пътувания с цел намаляне на разходите и съкращаване изгарянето на вредни емисии. Всяко желание за организиране на пътуване с търговска цел трябва да се сподели с ComboRides.com.

 4. Забранява се използването на информация на трети лица в платформата. Потребител може да предоставя и да управлява единствено и само неговата/нейната собсвената информация.

 5. В платформата не могат да се предлагат пътувания с автобуси, минибуси и други превозни средства за превоз на пътнизи с над 8 места без водача. Потребителите могат да публикуват оферти за пътувания с автомобили до 3.5 тона.

 6. Информацията в платформата е собсвеност на ComboRides.com и не може да се изполва от други лица без изричното съгласие на ComboRides.com.

 7. Потребителите се съгласват да следват правилата на поведение опоменати в тези общи условия

  1. Поведение при пътуване – потребителите се съгласяват да са на уговореното място за потегляне 5 минути преди тръгване. Те се съгласяват да чакат 15 мин след времето за потегляне закъснели спътници. Потребителите трябва да са разменили контактна информация, за да могат да се свържат по между си, за да установят причините за закъснението.

 8. Потребителите се съгласяват да използват единствено и само контактите, предоставени от потребителя и единствено и само за договаряне подробностите по споделеното пътуване

 9. След пристигатне на крайната дестинация потребителите имат право да оценят пътуването и спътниците си. ComboRides.com препоръчва потребителите да изполват рейтинговата система, за да може да се подобряват услугети ни.

  1. При системно получаване на лоши оценки, ComboRides.com ще проучи потребителя получил тези оценки и при доказване на лошо поведение профилът му/ѝ ще бъде блокиран.

Права върху съдържанието в платформата

 1. ComboRides.com притежава всичката информация в платформата. Съгласявайки се с тези „Условия за ползване“ потребителите предоставят съгладието си ComboRides.com да изполва информацията от обявите в платформата.

  1. ComboRides.com в правото си да управлява информацията за обявите си запазва правото да разпространява информация за обявите публикувани на платформата на свои партньори.

  2. Партньорите на ComboRides.com, на които им е предаставен достъп до информация за офертите в платформата имат право да изполват предостанената им информация единствено и само за промотиране на услугата за организиране на споделени пътувания и нямат право на запазване на информацията, а само временно да я изполват.

 

Възнаграждения и плащания

 1. Използването на платформата е напълно безплатно.

 2. ComboRides.com си запазва правото във всеки един моменти да направи една или повече от услугите си платени. В такъв случай потребителите ще имат възможност да изпратят възражение по условията упоменати в графата „Общи условия“.

Гаранции и задължения

 1. ComboRides.com не гарантира, че платформата ще е активна непрекъснато. Изполвайки услуги на подизпълнители, технически проблеми са възможни. Ние се ангажираме да направим всичко възможно платформана да е активна в най-кратки срокове.

 2. ComboRides.com носи отговорнаст за физически вреди нанесени от използване на платформата.

 

Срок на договора

 1. Договорът между ComboRides.com и неговите потребители е без срок.

 2. Договорът може да бъде прекратен от всяка от двете страни със 7-дневно предизвестие

 3. ComboRides.com си запазва правото при систематично нарушаване на „Условията за ползване“ от страна на потребител, да прекрати договора моментално.

 4. При нарушение на „Условията за ползване“ ComboRides.com си запазва правото да премахва всякакви материали качени от нарушители.

 

Бюлетин

 1. ComboRides.com ще изпраща на своите потребители бюлетин с полезна и интересна информация, освен ако не е оказано изрично във формуляра за регистрация, че не желаят да получават материали от нас. Потребителите ще могат по всяко време да се отпишат от бюлетина, през профила си в ComboRides.com или чрез опцията „отписване“ в писмата, които получават.

Защита на личните данни

 1. ComboRides.com няма право да разпространява лични данни на потребителите на трети лица, освен когато това не е нужно за предоставяне на услуги или когато личните данни са изискани от органите на реда. ComboRides.com и неговите партньори се задължават да използват личните данни единствено и само за предоставяне на качествени услуги на потребителите на ComboRides.com.

Заключителни правила

 1. Невалидност на 1 от точките в тези „Условия за ползване“ не анулира целия договор. Всички страни са длъжни да изпълняват задълженията се по останалата част от „Условия за ползване“.

 2. Настоящите „Условия за ползване“ подлежат на българското и европейско законодателство. Всички спорове, които не са покрити в този документ ще се решават според законодателството на Република България.